การขายเบื้องต้น 2

You do not have permission to view this form.

***********************************************************************************

ต้องป้อนชื่อ และรหัสของตนเองเพื่อล๊อกอิน...จึงจะสามารถส่งกระดาษคำตอบได้...

***********************************************************************************
ขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบ
ขั้นที่ 1 ให้คลิกที่หัวข้อ Browse
ขั้นที่ 2 ให้เลือกกระดาษคำตอบที่นักศึกษาทำไว้
ขั้นที่ 3 ให้คลิก Open
ขั้นสุดท้าย ให้คลิก ตกลง

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์